Nieuwsberichten

Open dag Mijnheer Rouveen

Open dag Vrijdag 24 mei 2024 - "Boer beter met nul op de meter"

HG presentatie over “Energie op de boerderij”.

Bekijk nieuwbericht

Verhoog het rendement van uw installatie

Verhoog het rendement van uw installatie

Bekijk nieuwbericht

Slim gebruik maken van energie

Slim gebruik maken van energie. Dat is waarvoor u bij HG Energiesystemen moet zijn.

Bekijk nieuwbericht

Henri van Middendorp

Accu specialist versterkt het team.

Bekijk nieuwbericht

HG Zonnepanelen wordt HG Energiesystemen

De naam HG Zonnepanelen wordt gewijzigd in HG Energiesystemen.

Bekijk nieuwbericht

Salderingsregeling blijft van kracht

Kunt u als bezitter van zonnepanelen nu opgelucht adem halen?

Bekijk nieuwbericht

Veelgestelde vragen

Hoe snel kan ik mijn auto opladen?

Uw aansluiting bepaald tevens hoeveel kW u maximaal kunt laden per uur. Het laadvermogen hangt ook af van het laadvermogen van uw auto. De huidige generatie auto’s kunnen tot 22 kW per uur laden.

Wordt de opgewekte energie van de zonnepanelen direct opgeslagen?

Normaal gesproken werkt het zo dat de opgewekte energie eerst naar de gebruikers in het gebouw gaat. Nadat alle gebruikers van dat moment zijn voorzien van energie gaat het naar de energieopslag. Als ook het energieopslagsysteem gevuld is, wordt de eventueel overgebleven opgewekte energie terug geleverd naar het net. Als u bij het energieopslagsysteem gebruik maakt van een slim energiemanagementsysteem, kan het zijn dat opgewekte energie direct wordt terug geleverd naar het net. Bijvoorbeeld als op dat moment de energieprijs voor terug levering hoog is. Zo helpt het energiemanagementsysteem ervoor dat de balans op het net verbetert wordt en u als gebruiker levert dat het beste rendement op.

Wat is energiemanagement?

Dat is software die zorgt voor de aansturing van de energiestromen. Dus bijvoorbeeld opgewekte energie die eerst naar de gebruikers gaat in uw gebouw en vervolgens naar de accu. Of juist op een duur moment de energie teruglevert aan het net, zodat u een hoge vergoeding krijgt voor uw teruggeleverde energie. Denk ook aan andere systemen, zoals uw warmtepomp, elektrische auto en windmolen.

Wat is day-ahead markt?

De EPEX prijs (European Power EXchange) komt tot stand in de EPEX-SPOT. Dat is een Europese elektriciteitsbeurs. Dagelijks verhandelen stroomproducenten op deze elektriciteitsbeurs hun energieoverschotten of tekorten. De EPEX-prijzen worden een dag van tevoren om 12:00 uur bepaald. Tussen 12.00 en 15.00 uur worden de kWh-prijzen per uur bekend gemaakt voor de volgende dag (24 uur).

Wat is intraday markt?

Intraday power trading is het continu kopen en verkopen van stroom op een elektriciteitsbeurs die op dezelfde dag als de stroomlevering plaatsvindt. Deze energiehandel vindt plaats in kwartierintervallen met blokken van een kwartier, halfuur of uur en kunnen tot 5 minuten van tevoren worden verhandeld.

Hoe lang blijft energie in de accu?

De energie die in de accu zit blijft er gewoon in zitten. Het doel van energieopslag is alleen niet om het 2 keer per jaar te gebruiken. De zomer om op te slaan en de winter om uit de accu te halen. Het is juist goed om het energieopslagsysteem elke dag te gebruiken. Soms kan het zinvol zijn om voldoende energie op te slaan voor een iets langere periode. Afhankelijk van het energieverbruik en de hoeveelheid opslagcapaciteit blijft de energie in de accu.

Welke subsidies zijn er voor energieopslag?

EIA (Energie-investeringsaftrek)

  • 2024 = 40% van het investeringsbedrag
  • Code 251118 (de installatie moet minimaal 15kWp groot zijn en het bijbehorende accusysteem voor minimaal 70% gevuld worden met duurzaam opgewekte energie). Onder duurzaam opgewekte energie wordt verstaan: zonne-energie, windenergie, waterkracht en het benutten of opslaan van omgevingswarmte en biomassa.
  • De EIA mag gecombineerd worden met de KIA (zie hieronder).

KIA (KleinschaligheidsInvesteringsAftrek)

  • KIA geldt in principe voor elke investering in bedrijfsmiddelen tussen €2.801,- en €387.589,-. Hieronder vindt u de percentages voor de investeringsaftrek.

  • Niet meer dan €2.800,- => 0%

  • €2.801,- t/m €69.765,- => 28% van het investeringsbedrag

  • €69.766 t/m €129.194,- => €19.535,-

  • €129.195,- t/m €387.580,- => €19.535 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €129.195,-

  • Meer dan €387.580,- => 0%

De EIA mag gecombineerd worden met de KIA. En per provincie of lokaal kunnen er ook stimulerende maatrelen zijn. Check die via de website van uw provincie of gemeente.

Wat is MLOEA?

MLOEA is een afkorting voor Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting. Dat betekent dat je op één netaansluiting meerdere energieleveranciers kunt contracteren. Het moet natuurlijk wel inzichtelijk zijn waar welke energiestromen heen gaan. Daarom zijn er nieuwe meetpunten nodig. Die krijgen ook een unieke EAN-code (Europees Artikel Nummer van 18 cijfers). Per meetpunt sluit u een apart contract af. Dat is dus voor het hoofdmeetpunt, het primair allocatiepunt en elk extra meetpunt.

Waarvoor zijn transformatorstations?

Grotere agrarische of industriële bedrijven en ook energie opwekkers als windmolens en zonneparken kunnen ook een eigen transformatorstation, ook wel compactstation genoemd hebben. Deze trafo’s zetten het voltage op het netwerk om van 10.000 volt naar 400 volt bruikbare spanning.

Op welk dak kan ik het beste de zonnepanelen plaatsen?

Een dak gericht op het zuiden geeft de hoogste opbrengst. In de praktijk zien we steeds vaker dat panelen op een oost-west dak gelegd wordt. Op een oost west dak vang je meer uren zon. Zeker als je niet kunt salderen kan dit aantrekkelijk zijn.