Nieuwsberichten

Verhoog het rendement van uw installatie

Verhoog het rendement van uw installatie

Bekijk nieuwbericht

Slim gebruik maken van energie

Slim gebruik maken van energie. Dat is waarvoor u bij HG Energiesystemen moet zijn.

Bekijk nieuwbericht

Henri van Middendorp

Accu specialist versterkt het team.

Bekijk nieuwbericht

HG Zonnepanelen wordt HG Energiesystemen

De naam HG Zonnepanelen wordt gewijzigd in HG Energiesystemen.

Bekijk nieuwbericht

Salderingsregeling blijft van kracht

Kunt u als bezitter van zonnepanelen nu opgelucht adem halen?

Bekijk nieuwbericht

Veelgestelde vragen

Wanneer stopt de salderingsregeling?

Het kabinet heeft besloten dat de salderingsregeling van kracht blijft vanaf 1 januari 2025. Het onderstaande plan / wetsvoorstel van minister Jetten is namelijk door de Eerste Kamer verworpen.

Het plan was eerst om de salderingsregeling te gaan afschaffen/afbouwen van 2025 tot en met 2030.

Wat is energiemanagement?

Dat is software die zorgt voor de aansturing van de energiestromen. Dus bijvoorbeeld opgewekte energie die eerst naar de gebruikers gaat in uw gebouw en vervolgens naar de accu. Of juist op een duur moment de energie teruglevert aan het net, zodat u een hoge vergoeding krijgt voor uw teruggeleverde energie. Denk ook aan andere systemen, zoals uw warmtepomp, elektrische auto en windmolen.

Wat is time shifting?

Energie die overdag is opgewekt door zon, houdt het energieopslagsysteem vast voor de uren dat het donker is (avond en nacht).

Wat is clipping?

Clipping heeft te maken met het ‘afsnijden’ van opgewekte energie en is er in een paar vormen:

  • Als er op een zonnige dag veel energie wordt opgewekt in de buurt, gebeurt het regelmatig dat omvormers van zonnepanelen tijdelijk worden afgeschakeld. Dat heeft te maken met de spanning in het net, die door het aantal omvormers in de buurt omhoog wordt gedreven. Voor het behoud van de apparatuur schakelen omvormers bij een bepaalde drempelwaarde (253V) uit, maar dat betekent dat er op dat moment geen energie meer uit zon wordt gehaald. Door gebruik te maken van energieopslag, kan de opwekking van energie alsnog doorgaan en wordt het opgeslagen in de accu’s.
  • Clipping kan ook te maken hebben met een zonnepaneelsysteem die meer opwekt dan de netaansluiting aankan. Dat noemen we overdimensionering, wat als voordeel heeft dat er in de vroege en late uren van de dag nog zoveel mogelijk energie wordt opgewekt. Daardoor wordt de opwekking over het hele jaar gezien groter en heeft u als klant langer op de dag nut van opgewekte energie. Alleen op de uren dat er veel zon is en dus veel opwekking wordt het vermogen van de omvormers voor een deel afgekapt, omdat anders de netaansluiting overschreden wordt. De energie die in die uren wordt opgewekt loopt u zonder energieopslag mis. Het voordeel van energieopslag is dus dat die energie alsnog voor u beschikbaar is, maar dan op het moment dat het voor u het beste uitkomt.
Wat is curtailment?

Curtailment houdt in dat de productie van zonnepanelen tijdelijk wordt verminderd of onderbroken, afhankelijk van de behoeften van het energiesysteem. Deze techniek wordt gebruikt om de energieproductie van zonnepanelen te optimaliseren door ze op bepaalde plekken en momenten te beperken en het elektriciteitsnet stabiel te houden. Toepassing van curtailment in zonnepaneelinstallaties draagt bij aan een duurzamere en betrouwbaardere energievoorziening.

Wat is forwardmarkt?

Dat is een langetermijn energiemarkt. Een energieleverancier koopt elektriciteit en aardgas in grote hoeveelheden in en verkoopt dat vervolgens aan hun klanten in de nabije of verre toekomst. Op de dag van de afsluiting van het contract wordt de prijs van de energie op de markt vastgelegd.

Wat is day-ahead markt?

De EPEX prijs (European Power EXchange) komt tot stand in de EPEX-SPOT. Dat is een Europese elektriciteitsbeurs. Dagelijks verhandelen stroomproducenten op deze elektriciteitsbeurs hun energieoverschotten of tekorten. De EPEX-prijzen worden een dag van tevoren om 12:00 uur bepaald. Tussen 12.00 en 15.00 uur worden de kWh-prijzen per uur bekend gemaakt voor de volgende dag (24 uur).

Wat is intraday markt?

Intraday power trading is het continu kopen en verkopen van stroom op een elektriciteitsbeurs die op dezelfde dag als de stroomlevering plaatsvindt. Deze energiehandel vindt plaats in kwartierintervallen met blokken van een kwartier, halfuur of uur en kunnen tot 5 minuten van tevoren worden verhandeld.

Wat is onbalansmarkt?

De onbalansmarkt heeft een cruciale rol in het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit. Het is een belangrijk mechanisme dat ervoor zorgt dat het elektriciteitsnet stabiel blijft. Zelfs in tijden van onverwachte veranderingen in het energieverbruik. Als het werkelijke energieverbruik afwijkt van de voorspellingen, ontstaat er een onbalans. Bijvoorbeeld: er wordt meer elektriciteit verbruikt dan voorspeld, dan is er een tekort aan elektriciteit. En andersom: Er wordt minder elektriciteit verbruikt dan voorspeld, dan is er een overschot aan elektriciteit. De onbalansmarkt corrigeert deze afwijkingen. Balansverantwoordelijken, zoals energieproducenten, leveranciers en grote industriële afnemers, zijn verantwoordelijk voor het handhaven van evenwicht tussen de hoeveelheid elektriciteit die ze produceren en de hoeveelheid die ze verbruiken.

Binnen de onbalansmarkt zijn er nog de passieve onbalans (bijvoorbeeld tijdelijk afschakelen van zonnepanelen), FCR (Frequency Containment Reserve), aFRR (automatic, Frequency Restoration Reserve) en mFRR (manual Frequency Restoration Reserve).

Wat is congestiemarkt?

Congestiemarkt is als de netbeheerder door middel van congestiemanagement de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeeld. Stel, de vraag naar of het aanbod van elektriciteit is op een bepaald moment te groot, kan de klant verzocht worden tijdelijk minder elektriciteit te verbruiken of terug te leveren. De klant krijgt daarvoor een vergoeding van de netbeheerder. Het doel hiervan is dat de netten en stations niet overbelast raken. De congestiemarkt is voor gebouwen met een grootverbruikersaansluiting (>80A) die in een gebied staan waar congestie is. Daarnaast is het afhankelijk van het type knelpunt, het station en wat voor andere grootverbruikers zich in de buurt bevinden.