Nieuwsberichten

Open dag Mijnheer Rouveen

Open dag Vrijdag 24 mei 2024 - "Boer beter met nul op de meter"

HG presentatie over “Energie op de boerderij”.

Bekijk nieuwbericht

Verhoog het rendement van uw installatie

Verhoog het rendement van uw installatie

Bekijk nieuwbericht

Slim gebruik maken van energie

Slim gebruik maken van energie. Dat is waarvoor u bij HG Energiesystemen moet zijn.

Bekijk nieuwbericht

Henri van Middendorp

Accu specialist versterkt het team.

Bekijk nieuwbericht

HG Zonnepanelen wordt HG Energiesystemen

De naam HG Zonnepanelen wordt gewijzigd in HG Energiesystemen.

Bekijk nieuwbericht

Salderingsregeling blijft van kracht

Kunt u als bezitter van zonnepanelen nu opgelucht adem halen?

Bekijk nieuwbericht

Veelgestelde vragen

Moet mijn zonnepaneleninstallatie gekeurd worden?

Of uw zonnepaneleninstallatie gekeurd moet worden hangt af van uw verzekeringsmaatschappij. Grotere installaties moeten bijna altijd scope 12 gekeurd worden. Als u een systeem aanlegt is verstandig om dit te melden bij uw verzekeringsmaatschappij. Zij geven u dan advies of deze gekeurd moet worden.

Hoeveel zonnepanelen in combinatie met energieopslag?

Het beste is als u zoveel mogelijk kunt voorzien in uw eigen behoefte op jaarbasis. Het ligt er dus aan wat uw gebruikspatroon met betrekking tot energieverbruik. Het ligt er ook aan wat uw netaansluiting is en hoeveel vermogen u ter beschikking heeft. HG Energiesystemen adviseert u graag om te komen tot een passende oplossing.

Wat is MLOEA?

MLOEA is een afkorting voor Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting. Dat betekent dat je op één netaansluiting meerdere energieleveranciers kunt contracteren. Het moet natuurlijk wel inzichtelijk zijn waar welke energiestromen heen gaan. Daarom zijn er nieuwe meetpunten nodig. Die krijgen ook een unieke EAN-code (Europees Artikel Nummer van 18 cijfers). Per meetpunt sluit u een apart contract af. Dat is dus voor het hoofdmeetpunt, het primair allocatiepunt en elk extra meetpunt.

Waarvoor zijn transformatorstations?

Grotere agrarische of industriële bedrijven en ook energie opwekkers als windmolens en zonneparken kunnen ook een eigen transformatorstation, ook wel compactstation genoemd hebben. Deze trafo’s zetten het voltage op het netwerk om van 10.000 volt naar 400 volt bruikbare spanning.

Heb ik load balancing nodig als ik een laadpaal aanschaf?

Loadbalancing zorgt ervoor dat je systeem niet overbelast raakt. Loadblancing zorgt ervoor dat dat de auto minder snel of niet meer wordt opgeladen als er door andere apparaten veel stroom wordt gevraagd.

Wat is onbalansmarkt?

De onbalansmarkt heeft een cruciale rol in het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit. Het is een belangrijk mechanisme dat ervoor zorgt dat het elektriciteitsnet stabiel blijft. Zelfs in tijden van onverwachte veranderingen in het energieverbruik. Als het werkelijke energieverbruik afwijkt van de voorspellingen, ontstaat er een onbalans. Bijvoorbeeld: er wordt meer elektriciteit verbruikt dan voorspeld, dan is er een tekort aan elektriciteit. En andersom: Er wordt minder elektriciteit verbruikt dan voorspeld, dan is er een overschot aan elektriciteit. De onbalansmarkt corrigeert deze afwijkingen. Balansverantwoordelijken, zoals energieproducenten, leveranciers en grote industriële afnemers, zijn verantwoordelijk voor het handhaven van evenwicht tussen de hoeveelheid elektriciteit die ze produceren en de hoeveelheid die ze verbruiken.

Binnen de onbalansmarkt zijn er nog de passieve onbalans (bijvoorbeeld tijdelijk afschakelen van zonnepanelen), FCR (Frequency Containment Reserve), aFRR (automatic, Frequency Restoration Reserve) en mFRR (manual Frequency Restoration Reserve).

Wat is cable pooling?

Bij cable pooling worden aansluitingen van meerdere duurzame installaties aan elkaar worden gekoppeld. Zo kunnen bijvoorbeeld 2 duurzame installaties worden aangesloten op het elektriciteitsnet en is er geen nieuwe netaansluiting nodig. Zo kunt u uw netaansluiting maximaal benutten.

Wat is congestiemarkt?

Congestiemarkt is als de netbeheerder door middel van congestiemanagement de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeeld. Stel, de vraag naar of het aanbod van elektriciteit is op een bepaald moment te groot, kan de klant verzocht worden tijdelijk minder elektriciteit te verbruiken of terug te leveren. De klant krijgt daarvoor een vergoeding van de netbeheerder. Het doel hiervan is dat de netten en stations niet overbelast raken. De congestiemarkt is voor gebouwen met een grootverbruikersaansluiting (>80A) die in een gebied staan waar congestie is. Daarnaast is het afhankelijk van het type knelpunt, het station en wat voor andere grootverbruikers zich in de buurt bevinden.

Wat is curtailment?

Curtailment houdt in dat de productie van zonnepanelen tijdelijk wordt verminderd of onderbroken, afhankelijk van de behoeften van het energiesysteem. Deze techniek wordt gebruikt om de energieproductie van zonnepanelen te optimaliseren door ze op bepaalde plekken en momenten te beperken en het elektriciteitsnet stabiel te houden. Toepassing van curtailment in zonnepaneelinstallaties draagt bij aan een duurzamere en betrouwbaardere energievoorziening.

Wordt de opgewekte energie van de zonnepanelen direct opgeslagen?

Normaal gesproken werkt het zo dat de opgewekte energie eerst naar de gebruikers in het gebouw gaat. Nadat alle gebruikers van dat moment zijn voorzien van energie gaat het naar de energieopslag. Als ook het energieopslagsysteem gevuld is, wordt de eventueel overgebleven opgewekte energie terug geleverd naar het net. Als u bij het energieopslagsysteem gebruik maakt van een slim energiemanagementsysteem, kan het zijn dat opgewekte energie direct wordt terug geleverd naar het net. Bijvoorbeeld als op dat moment de energieprijs voor terug levering hoog is. Zo helpt het energiemanagementsysteem ervoor dat de balans op het net verbetert wordt en u als gebruiker levert dat het beste rendement op.