Kennisbank

Wet- en regelgeving

Heb ik een vergunning nodig voor een zonnecarport?

Voor de bouw van een zonnecarport is vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig. Te weten komen of u een omgevingsvergunning hebt? Neem contact op met het omgevingsloket.

Heeft u geen omgevingsvergunning? Dan kunt u deze aanvragen bij ditzelfde loket! Uiteraard begeleiden wij u desgewenst in de aanvraag van de vergunning.

Zijn er fiscale voordelen bij de aanschaf van een zonnecarport?

Zeker! Er zijn niet 1, niet 2, maar 6 verschillende fiscale regelingen. We sommen ze even voor u op:

Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) Energie-investeringsaftrek (EIA) Kleinzakelijke salderingsregeling (enkel voor kleine aansluitingen van maximaal 3×80 Ampère) Kleinschaligheid investeringsaftrek (KIA)

Ook kunnen verschillende fiscale aftrekposten met elkaar gecombineerd worden, waardoor u dus subsidies kunt stapelen.

Meer te weten komen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarom is het aanschaffen van een zonnecarport interessant?

Bij Solarspecials hebben we ons gespecialiseerd in het bouwen van innovatieve zonnecarports die niet alleen duurzame energie opwekken, maar ook parkeercomfort bieden. En daar houden de voordelen niet op. We sommen wat mogelijke voordelen van onze zonnecarports voor u op: ▪ Het ontzien van kostbare (landbouw)grond, waardoor ze een win-winsituatie creëren voor bedrijven en het milieu. ▪ Haalbare toepassing voor verduurzamingsplicht MKB (energielabel C). ▪ Een duurzame uitstraling aan de voorkant van uw bedrijf. ▪ Door huidige netcongestie biedt een zonnecarport i.c.m. laadstructuur extra mogelijkheden. ▪ Groot voordeel voor toenemende elektrificatie in zakelijke panden en E-mobility. ▪ Oplossing voor panden met minimaal dakoppervlak. ▪ En meer!

Wanneer stopt de salderingsregeling?

Het kabinet heeft besloten dat de salderingsregeling van kracht blijft vanaf 1 januari 2025. Het onderstaande plan / wetsvoorstel van minister Jetten is namelijk door de Eerste Kamer verworpen.

Het plan was eerst om de salderingsregeling te gaan afschaffen/afbouwen van 2025 tot en met 2030.

Laadpalen

Hoe snel kan ik mijn auto opladen?

Uw aansluiting bepaald tevens hoeveel kW u maximaal kunt laden per uur. Het laadvermogen hangt ook af van het laadvermogen van uw auto. De huidige generatie auto’s kunnen tot 22 kW per uur laden.

Heb ik load balancing nodig als ik een laadpaal aanschaf?

Loadbalancing zorgt ervoor dat je systeem niet overbelast raakt. Loadblancing zorgt ervoor dat dat de auto minder snel of niet meer wordt opgeladen als er door andere apparaten veel stroom wordt gevraagd.

Waar moet ik rekening mee houden bij een zakelijke laadpaal?
 • Meterkast: Hoeveel vermogen is er beschikbaar en wat is de fysieke ruimte in de verdeelinrichting.
 • Locatie laadpalen: Waar komen de laadpalen te staan/hangen en wat is de afstand daarvan tot de meterkast. En wat is de route die afgelegd moet worden. Hoe dichterbij hoe meer het scheelt in de kosten van de bekabeling.
 • Toegang: Wordt het een openbaar oplaadpunt, of is het alleen voor eigen gebruik. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Zonnepanelen

Moet mijn zonnepaneleninstallatie gekeurd worden?

Of uw zonnepaneleninstallatie gekeurd moet worden hangt af van uw verzekeringsmaatschappij. Grotere installaties moeten bijna altijd scope 12 gekeurd worden. Als u een systeem aanlegt is verstandig om dit te melden bij uw verzekeringsmaatschappij. Zij geven u dan advies of deze gekeurd moet worden.

Op welk dak kan ik het beste de zonnepanelen plaatsen?

Een dak gericht op het zuiden geeft de hoogste opbrengst. In de praktijk zien we steeds vaker dat panelen op een oost-west dak gelegd wordt. Op een oost west dak vang je meer uren zon. Zeker als je niet kunt salderen kan dit aantrekkelijk zijn.

Kunnen zonnepanelen op alle soorten daken?

Bijna op alle verschillende soorten daken kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Belangrijk daarbij is dat de constructie van het dak daar wel op is berekend. Voor projecten die ook scope gekeurd worden is een constructieberekening verplicht.

Energie management systemen

Wat is energiemanagement?

Dat is software die zorgt voor de aansturing van de energiestromen. Dus bijvoorbeeld opgewekte energie die eerst naar de gebruikers gaat in uw gebouw en vervolgens naar de accu. Of juist op een duur moment de energie teruglevert aan het net, zodat u een hoge vergoeding krijgt voor uw teruggeleverde energie. Denk ook aan andere systemen, zoals uw warmtepomp, elektrische auto en windmolen.

Wat is time shifting?

Energie die overdag is opgewekt door zon, houdt het energieopslagsysteem vast voor de uren dat het donker is (avond en nacht).

Wat is clipping?

Clipping heeft te maken met het ‘afsnijden’ van opgewekte energie en is er in een paar vormen:

 • Als er op een zonnige dag veel energie wordt opgewekt in de buurt, gebeurt het regelmatig dat omvormers van zonnepanelen tijdelijk worden afgeschakeld. Dat heeft te maken met de spanning in het net, die door het aantal omvormers in de buurt omhoog wordt gedreven. Voor het behoud van de apparatuur schakelen omvormers bij een bepaalde drempelwaarde (253V) uit, maar dat betekent dat er op dat moment geen energie meer uit zon wordt gehaald. Door gebruik te maken van energieopslag, kan de opwekking van energie alsnog doorgaan en wordt het opgeslagen in de accu’s.
 • Clipping kan ook te maken hebben met een zonnepaneelsysteem die meer opwekt dan de netaansluiting aankan. Dat noemen we overdimensionering, wat als voordeel heeft dat er in de vroege en late uren van de dag nog zoveel mogelijk energie wordt opgewekt. Daardoor wordt de opwekking over het hele jaar gezien groter en heeft u als klant langer op de dag nut van opgewekte energie. Alleen op de uren dat er veel zon is en dus veel opwekking wordt het vermogen van de omvormers voor een deel afgekapt, omdat anders de netaansluiting overschreden wordt. De energie die in die uren wordt opgewekt loopt u zonder energieopslag mis. Het voordeel van energieopslag is dus dat die energie alsnog voor u beschikbaar is, maar dan op het moment dat het voor u het beste uitkomt.

Cable pooling

Wat is cable pooling?

Bij cable pooling worden aansluitingen van meerdere duurzame installaties aan elkaar worden gekoppeld. Zo kunnen bijvoorbeeld 2 duurzame installaties worden aangesloten op het elektriciteitsnet en is er geen nieuwe netaansluiting nodig. Zo kunt u uw netaansluiting maximaal benutten.

Wat is MLOEA?

MLOEA is een afkorting voor Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting. Dat betekent dat je op één netaansluiting meerdere energieleveranciers kunt contracteren. Het moet natuurlijk wel inzichtelijk zijn waar welke energiestromen heen gaan. Daarom zijn er nieuwe meetpunten nodig. Die krijgen ook een unieke EAN-code (Europees Artikel Nummer van 18 cijfers). Per meetpunt sluit u een apart contract af. Dat is dus voor het hoofdmeetpunt, het primair allocatiepunt en elk extra meetpunt.

Curtailment

Wat is curtailment?

Curtailment houdt in dat de productie van zonnepanelen tijdelijk wordt verminderd of onderbroken, afhankelijk van de behoeften van het energiesysteem. Deze techniek wordt gebruikt om de energieproductie van zonnepanelen te optimaliseren door ze op bepaalde plekken en momenten te beperken en het elektriciteitsnet stabiel te houden. Toepassing van curtailment in zonnepaneelinstallaties draagt bij aan een duurzamere en betrouwbaardere energievoorziening.

Energieopslag

Hoeveel energie moet ik opslaan?

Dat is afhankelijk van uw situatie. Genoeg om de winter te overbruggen is overbodig en levert onvoldoende rendement op. Uitgaande van een gemiddeld avond- en nachtverbruik is een goed uitgangspunt. Dat kan natuurlijk enorm verschillen per periode in het jaar. Daarnaast is het van belang te weten wat uw netaansluiting is om te bepalen met hoeveel vermogen u kunt laden en ontladen in combinatie met de benodigde hoeveelheid energieopslag. Hebt u hier vragen over? Bel of mail gerust naar HG energiesystemen.

Hoe lang blijft energie in de accu?

De energie die in de accu zit blijft er gewoon in zitten. Het doel van energieopslag is alleen niet om het 2 keer per jaar te gebruiken. De zomer om op te slaan en de winter om uit de accu te halen. Het is juist goed om het energieopslagsysteem elke dag te gebruiken. Soms kan het zinvol zijn om voldoende energie op te slaan voor een iets langere periode. Afhankelijk van het energieverbruik en de hoeveelheid opslagcapaciteit blijft de energie in de accu.

Wordt de opgewekte energie van de zonnepanelen direct opgeslagen?

Normaal gesproken werkt het zo dat de opgewekte energie eerst naar de gebruikers in het gebouw gaat. Nadat alle gebruikers van dat moment zijn voorzien van energie gaat het naar de energieopslag. Als ook het energieopslagsysteem gevuld is, wordt de eventueel overgebleven opgewekte energie terug geleverd naar het net. Als u bij het energieopslagsysteem gebruik maakt van een slim energiemanagementsysteem, kan het zijn dat opgewekte energie direct wordt terug geleverd naar het net. Bijvoorbeeld als op dat moment de energieprijs voor terug levering hoog is. Zo helpt het energiemanagementsysteem ervoor dat de balans op het net verbetert wordt en u als gebruiker levert dat het beste rendement op.

Hoeveel zonnepanelen in combinatie met energieopslag?

Het beste is als u zoveel mogelijk kunt voorzien in uw eigen behoefte op jaarbasis. Het ligt er dus aan wat uw gebruikspatroon met betrekking tot energieverbruik. Het ligt er ook aan wat uw netaansluiting is en hoeveel vermogen u ter beschikking heeft. HG Energiesystemen adviseert u graag om te komen tot een passende oplossing.

Subsidies

Wanneer stopt de salderingsregeling?

Het kabinet heeft besloten dat de salderingsregeling van kracht blijft vanaf 1 januari 2025. Het onderstaande plan / wetsvoorstel van minister Jetten is namelijk door de Eerste Kamer verworpen.

Het plan was eerst om de salderingsregeling te gaan afschaffen/afbouwen van 2025 tot en met 2030.

Welke subsidies zijn er voor energieopslag?

EIA (Energie-investeringsaftrek)

 • 2024 = 40% van het investeringsbedrag
 • Code 251118 (de installatie moet minimaal 15kWp groot zijn en het bijbehorende accusysteem voor minimaal 70% gevuld worden met duurzaam opgewekte energie). Onder duurzaam opgewekte energie wordt verstaan: zonne-energie, windenergie, waterkracht en het benutten of opslaan van omgevingswarmte en biomassa.
 • De EIA mag gecombineerd worden met de KIA (zie hieronder).

KIA (KleinschaligheidsInvesteringsAftrek)

 • KIA geldt in principe voor elke investering in bedrijfsmiddelen tussen €2.801,- en €387.589,-. Hieronder vindt u de percentages voor de investeringsaftrek.

 • Niet meer dan €2.800,- => 0%

 • €2.801,- t/m €69.765,- => 28% van het investeringsbedrag

 • €69.766 t/m €129.194,- => €19.535,-

 • €129.195,- t/m €387.580,- => €19.535 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €129.195,-

 • Meer dan €387.580,- => 0%

De EIA mag gecombineerd worden met de KIA. En per provincie of lokaal kunnen er ook stimulerende maatrelen zijn. Check die via de website van uw provincie of gemeente.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op en stel uw vraag.

Contact

Laatste nieuws

Open dag Mijnheer Rouveen

Open dag Vrijdag 24 mei 2024 - "Boer beter met nul op de meter"

HG presentatie over “Energie op de boerderij”.

Bekijk nieuwsbericht

Verhoog het rendement van uw installatie

Verhoog het rendement van uw installatie

Bekijk nieuwsbericht

Slim gebruik maken van energie

Slim gebruik maken van energie. Dat is waarvoor u bij HG Energiesystemen moet zijn.

Bekijk nieuwsbericht

Henri van Middendorp

Accu specialist versterkt het team.

Bekijk nieuwsbericht

HG Zonnepanelen wordt HG Energiesystemen

De naam HG Zonnepanelen wordt gewijzigd in HG Energiesystemen.

Bekijk nieuwsbericht

Salderingsregeling blijft van kracht

Kunt u als bezitter van zonnepanelen nu opgelucht adem halen?

Bekijk nieuwsbericht