Salderingsregeling blijft van kracht

Kunt u als bezitter van zonnepanelen nu opgelucht adem halen?

Voor zonnepaneelbezitters betekent dit besluit niet gelijk dat u opgelucht adem kunt halen. Energieleveranciers gaan de kosten die zij moeten maken voor het salderen verrekenen met de gebruikers. Klanten die zelf stroom opwekken met zonnepanelen, gebruiken gemiddeld slechts 30% direct zelf. De overige 70% moeten energieleveranciers op de energiemarkt verkopen. Vaak is dat overdag en dus op een lage of zelfs negatieve prijs. Bij de salderingsregeling wordt voor de klant de opgewekte stroom weggestreept tegen de stroom die later weer gebruikt wordt. Dit, terwijl de inkoop van stroom voor leveranciers op dat moment juist duurder is omdat er meer energie wordt verbruikt en het aanbod dus minder is. Dat levert enorme prijsverschillen op wat tot hoge kosten leidt voor de energieleverancier. Uiteindelijk zal de eindgebruiker daar dus de rekening van betalen.

Om energie op te slaan wordt steeds zinvoller. Als u de opgewekte energie zoveel mogelijk kunt vasthouden en zelf gebruiken, gaat het niet door de kWh meter en kost het dus ook geen geld. Als de terug levering minder wordt, zullen de kosten voor de energieleveranciers afnemen. Dat levert een betere balans op voor het energienet en u profiteert ervan doordat u uw eigen opgewekte energie zoveel mogelijk zelf gebruikt. Als u het avond- en nachtverbruik kunt opslaan, bent u al grotendeels zelfvoorzienend en in combinatie met een slim energiemanagementsysteem levert het ook nog een interessant verdienmodel op.

Meer weten? Bel of mail gerust naar HG Energiesystemen.