Verhoog het rendement van uw installatie

Verhoog het rendement van uw installatie

Om het maximale rendement uit uw PV installatie te halen is het belangrijk dat de panelen schoon zijn.

In de praktijk zien we dat, bij met name agrarische bedrijven, de zonnepanelen op de  daken door ventilatie vanuit de stallen vuil worden. Dit heeft een behoorlijk negatief effect op de stroomopwekking. Na reinigen zien we opbrengst-verhogingen tot wel 15%. Controleer regelmatig uw zonnepanelen of deze toe zijn aan een schoonmaakbeurt. Vuistregel, bij ernstige vervuiling minimaal 1 keer per jaar reinigen. Bij matige vervuiling 1 keer per 2 jaar. Wacht niet te lang met reinigen. Hoe langer u wacht hoe lastiger het is om de panelen mooi schoon te krijgen.