Cable pooling

Combineer wind- en zonne-energie op één aansluiting.

Combineer wind- en zonne-energie op één aansluiting

Cable pooling is carpooling maar dan voor gezamenlijk gebruik van kabels in het energienet. Veelal wordt cable pooling toegepast door wind en zonne-energie te combineren op één aansluiting. Windenergie gebruikt maar ca. 30% van de netaansluiting en zonnepanelen maar 10% van de netaansluiting. De pieken van beide systemen liggen vaak uit elkaar. Op momenten dat de zon schijnt waait het vaak niet of beperkt en vice versa. De overlap tussen beide technieken is maar ca. 6% van de tijd.

Combineren van wind- en zonne-energie

Het combineren van beide technieken is dus vaak mogelijk zonder een nieuwe of zwaardere netaansluiting aan te hoeven schaffen. Dit is zowel van toepassing op grotere aansluitingen met een transformator station alswel voor kleinverbruik aansluitingen en grootverbruik aansluitingen tot 250 ampère.

Veel windenergieprojecten draaien op 690 of 800 volt aansluitingen. Door omvormers voor zonne-energie toe te passen die ook geschikt zijn voor 690 of 800 volt is hier naadloos op aan te sluiten.

Voor- en nadelen

Voordelen:

  • Vaak hierbij geen zwaardere aansluiting nodig;
  • Optimaal gebruik van toegekend terug lever vermogen
  • Geen hoge kosten voor nieuwe aansluiting
  • Geen hogere vastrechtkosten
  • Geen extra transformatiorstation nodig.
  • Een meer gebalanceerd net.

Nadelen:

  • Verlies aan opbrengst op overlap van opwek moment ca. 6% van gebruikstijd.

Een stap verder

Om een stap verder te gaan en een aansluiting nog verder te kunnen benutten kan een enegieopslagsysteem worden toegevoegd aan de installatie. Met deze EOS is het mogelijk de overlap te beperken en afhankelijk van vraag en pricing in het net stroom terug te leveren.

Hebt u een windmolen en overweegt u aan deze aansluiting zonnestroom toe te voegen kijken we graag met u mee naar de mogelijkheden.

Wilt u in contact komen?

Neem contact met ons op of maak een afspraak op locatie.